PDF  | Tlačiť |

Odborné lekárske vyšetrenie

Sa skladá : z anamnézy, kde sa klientom porozprávame o jeho problémoch, podrobne preštudujeme jeho zdravotnú dokumentáciu v príjemnom prostredí pri poháriku minerálky, čajíčku alebo kávičke a z odborného lekárskeho vyšetrenia, ktoré je vykonané v našej vyšetrovni.

Rehabilitačné vyšetrovacie techniky :

- artrokineziometria, svalový test, antropometria, somatometria, skrátené a oslabené svaly,reťazenia

- komplexná evaluácia pohybového systému, pohybové stereotypy
- kineziologický rozbor
- stanovenie rehabilitačného plánu a rehabilitačného programu
- špeciálne liečebno rehabilitačné techniky
- vyšetrenie, diagnostika a terapia prostriedkami manuálnej medicíny, reflexná liečba