PDF  | Tlačiť |

Ošetrenie chrbtice

Manipulačné a mobilizačné techniky

Mobilizačné a mäkké techniky:
sú špeciálne metodiky manuálnej medicíny, ktoré ovplyvňujú reflexné zmeny v svaloch a podkoží, s cieľom zníženia bolestivosti a svalového napätia a uľahčenia následnej mobilizácie či manipulácie.
Mäkké techniky je možné čiastočne porovnať s masážnymi prvkami, predovšetkým u reflexných masáží.
Je to napríklad kožná riasa, ktorá je v mieste reflexných zmien veľmi bolestivá a usilujeme sa o postupné zmiernenie jej odporu, či spojivová masáž miernym tlakom a posunom špičky prstov, vnoreného do kože.
Ďalšou metodikou je pretiahnuteľnosť kože a jej postupné preťahovanie riasením v miestach hyperalgických zmien. Využíva aj celkom ľahký dotyk kože prstom.
Mäkké techniky môžu byť ordinované ako samostatná procedúra, často sú aplikované aj vrámci individuálnej liečebnej telesnej výchovy.

Manipulačná terapia a mobilizácia: pri manipulačnej a mobilizačnej terapii sa navracia hybnosť periférnych kĺbov a chrbtice manuálnou technikou do správneho postavenia. Nejčastejšie sa používa pri funkčných kĺbnych blokádach, ktoré sú bolestivé, omedzujú pohyb a vedú k svalovým spazmom. Cieľom ošetrenia je uvolnenie pohybového segmentu, obnova vôle kĺbov, ale aj úprava svalového napätia a ošetrenie tzv. spúšťacích bodov.