PDF  | Tlačiť |
Akupunktúra

Podstata akupunktúry spočíva v stimulácii niektorých miest tela, ktoré sa nazývajú aktívne body vpichom špeciálnych tenkých ihiel. Aktívne body majú vnútornú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami alebo funkciami organizmu. Preto pri ich poruchách alebo pri ochoreniach bývajú citlivé na tlak a spätne ich podráždením možno liečebne pôsobiť na príslušný orgán či jeho funkciu a súčasne aj na celý organizmus. Ak sa akupunktúra vykoná vo včasnom štádiu ochorenia, dochádza k jeho vyliečeniu a k úplnej obnove zdravia. Akupunktúra je liečba fyziologická, ktorá upravuje a usmerňuje priebeh životných dejov, zvyšuje odolnosť a obrany schopnosť organizmu a priaznivo liečebne pôsobí aj na také ochorenia, pri liečbe ktorých súčasná konvenčná medicína často zlyháva. Je účinná, bezpečná a na rozdiel od viacerých moderných liečebných postupov nemá nijaké vedľajšie nepriaznivé účinky. Samozrejme za predpokladu, že ju vykonáva kvalifikovaný a skúsený lekár u vyšetreného pacienta.